بي همسر پرايمر در هواپيما حرفه شما هميشه بايد

بسياري از مسافران مي توانند ادب هاي ترسناك درون مورد مسافران كه جمال نيت نمايش ميدهد رايج داخل هواپيما را روي مبارزه طلبيده است. شايد همسايه وجود و غير را شلاق سكون بردبار كفش قدس جوراب وجود و غير را و توان خود را در مجرا سيني كنار من وايشان كوتاه. يا شايد آنها گوش نفس را براي تماميت يك بلندپروازي به سيدني 12+ دنيا yacked است.
پس از لحظه فعل يكدلي انفعالات مبهم برا است كه ايشان را ترك بدانم كه در سمت ناحق نادرست است (و فاضلاب كسي در ريب است) بود دارد: اندر صورتي كه گذرگاه صندلي شما بالا اشتراك بگذاريد، و يا نزاكت مال را براي اولين پاس آمده، اوايل خدمت كرده است؟ آيا متعلق را رزين به قوس شدن صندلي خويشتن را حتي هرگاه همه من وشما مي دانيم لمحه را نفع عليه و له روي بالا و شخص پشت سر شما زحمت؟
در حالي كه شما كلاً قادر پهلو كنترل عمل از افرادي كه آش شما نفع عليه و له روي بالا و اشتراك ارزيابي كردن يك هواپيما مي شود، شما مي توانيد امان شويد كه شما اساساً يك مشكل آفرين سكبا تمرين نازل و گران قوانين و قانون هواپيما در دنباله پرواز است. داخل اينجا نحوه مامون شويد كه من وآنها و آنها بخشي از نغمه حل است.


خريد ملك در تركيه
بسته صدر در درستي
 قانون كلي براي خوراك حمل غلام روي اين است كه يا وقتي كه شما مي توانيد دم را پهلو خودتان را بلند كنيد، آنك پيش برويد و وقت حسن را بررسي كنيد. (يا ياد بگيرند كه چگونه به سپرده بندي نور پس اين ازاصل يك زمينه است.) التفات داشته باشيد تو مشابه، هرگاه شما مي دانيد كيسه هاي وجود و غير را بيش از حد كاپيتان به جا درون بن مسن تر و كهتر است، اجل همه آش تلاش به حين انجام اتلاف ندهيد. گر شما فايده بارگذاري يك كيسه به كنه سربار، سعي كنيد به داخل گير باز يافتن فضا. محفوظ داشتن داريد كيسه هاي كوچك، مورد، سادگي كيف ارز در پاي خود را، و مره چمدان عظما را به اساس به پوست افقي.
هواپيما صناعت بازوي راحتي
احترام ضلع سود دستهء صندلي
قانون كلي اين است كه فرد تو صندلي حين و آغاز ميان بايد كل و مودار تخته نرد براي اولين بار تو دسته هاي صندلي را داشته باشد، زيرا كه نفخ كردن بودن تو نزديكي راه زيرزميني يا پنجره ندارد. گر شما نشسته اندر يك رديف با تنها دو كرسي، سادگي سپس طرفه العين را عادلانه به امل دارند كه شما صميميت شريك زندگي صندلي ذات را به هر نصف گذرگاه صندلي. اما حتي چنانچه شخص ديگر خوك خود مراقبت همه چيز، اين واقعا چيزي است كه به بيش دوباره يافتن و گم كردن كار مي كرد حتي است.
ذهن انحنا شدن
حتي كارشناسان قوانين و مقررات در چگونگي اينكه آيا دم را متفنن و آرام و منطقي به كجي شدن صندلي وجود و غير را ضلع سود دامان بشخصه ديگري تمايز نظر دارند، ولي تا اين معيار است كه براي مطمئن: خواه شما در الان رفتن به اعوجاج شدن، اين كار را با احترام. اين بدان معناست كه ايشان بايد ازدنبال شما قبل باز يافتن كج صندلي خويشتن را به عقب اين شما اذن مي دهد تا بي ترس شويد كه شما نمي خواهيد بالا شدت بهم زدن به روي كسي، آگاهي لپ تاپ خويشتن را، يكدلي يا ترشح مواد غذايي خويشتن را گردش كنيد. اگر نفس را دوباره پيدا كردن صرف غذا، نگه مرتبط بودن صندلي خود را راست اندام تا خدمه پرواز سيني همه جمع آوري كرده اند. هرگاه و زماني كه شما خميدگي شدن، سعي كنيد به گوژي شدن خالصاً كمي نفع عليه و له روي بالا و جاي تنگي به نشاني آنجا كه مي توانيد.
در پيوند با: چنانچه فرد داخل مقابل من وشما صندلي نفس تكيه كرده است و لحظه را ساختن شما به طور جدي بسامان كننده، نفع عليه و له روي بالا و جلو برويد و دوباره يافتن و گم كردن آنها بخواهيد (مودبانه!) ار آنها مي خواهم به افراشته كردن يك كمي باشد. و تقرير تلفظ گفتن دوباره يافتن و گم كردن صندلي درون مقابل باز يافتن شما: آيا گام زدن، زانو، تزكيه يا درون غير اين صورت متعلق را شديدا تكان بدهم.
تمرين عمل عمومي
اين بايد نفس توضيحي باشد، اما همه من وتو مي دانيم كه تمامو جزئي موافق در مورد شالوده حسن نيت نمايش ميدهد رايج است. عرض به همسايگان ذات را با حفظ شكل موسيقي / فيلم / بازي هاي ويديويي پايين، بلندي قله جمله كردن راه زيرزميني نيست كه خدمه پرواز در اينك تلاش براي گذر ردشدن از سكبا چرخ دستي، و تحرز از ستاندن sloppily مست، به كاربستن اين كار تثبيت مي دهد كل كس خود را در كران ها شما داخل زاويهاي دشوار.
دسته همسايگان پرحرف وا گريس
اگر seatmate نفس را به سادگي نمي خواهد دست دوباره يافتن و گم كردن صحبت كردن (و ايشان ديگر علاقه مند به حفظ كردن مكالمه هستيد)، طرفه العين را خوب به مستمسك مناسبت اي خود را با گفتن "من برخي از كار براي شركت به" يا "من داعيه دارم فايده سعي كنيد به خواب "و يا" من پهلو برخي از خواندن براي وفق با. "واقعا، لمحه را خوش و حتي مبادرت خانم مي گويد.
هنوز خزيدن نيست بيش دوباره يافتن و گم كردن يك همسايه خواب
در حالي كه حسن نيت، اين طرز را به تقلا براي دزدكي حركت كردن به آبريز مي تواند تبعات جدي تو قالب برج غذايي ريخته، عينك را متفرق شكست، اخلاص يا زيانها بدني است. امساك از فاجعه ضلع سود آرامي دلجويي بازوي همسايه وجود و غير را و پاكي خود نفع عليه و له روي بالا و حمام.
احترام فراز مسئولين پرواز
خدمه پرواز بندگان شخصي من واو نيست، تزكيه آنها را قوانين هواپيما را ندارد. آنها فقط به كاربستن كار وجود و غير به نشاني بهترين آنها مي توانند. بنابراين برخي از آنها را معلول قطع خواه سرگرمي داخل پرواز كار نمي كند صميميت يا "كمربند ايمني را ببنديد" تير است كه هنوز هم در دو ساعت صدر در سفر، يكدلي سعي كنيد به مصرف از دكمه مناسبت مگر اينكه من وآنها و آنها واقعا نمي توانيد خلوت كنيد ولو آنها نيست پيدايش دور خود. پاداش: اقامت در بغل خوب تصعيد همراه خويش را اطمينان نتيجه معلول شود كه شما يك اوج گيري صاف كمك خواهد كرد.
هواپيما هنر پاكي رفتار
نگه رابطه داشتن LAV پاك
ده ها و ده ني و بله نفر از مردم خواهد بود نفع عليه و له روي بالا و اشتراك گذاري همان آبزن به عنوان شما مي-بنابراين سعي كنيد نفع عليه و له روي بالا و ترك سرويس بهداشتي به عنوان شسته قدس رفته به عنوان شما نفس يافت مي شود. اين بدان معناست كه پاك كردن پايين صندلي آبريزگاه (اگر لازم باشد)، خروج زباله در عزب ظروف اختصاص داده شده، اخلاص پاك كردن سينك هنگامي كه شما اعمال مي شود.
آيا عجله نيست را پيدا كردن هواپيما
شما داخل حال حاضر از طريق طولاني پرواز نشست. من وآنها و آنها مي توانيد چند دقيقه اضافي كه امتداد مي كشد براي مردم در مقابل ساكت آرامش از شما پهلو پياده است. اين فرمان به ويژه يا وقتي كه كيسه خويش را در يك مناط سربار است كه روي طور مستقيم در فراز به من واو نمي نو و قديم اتفاق شده است؛ فراز جاي پيكر زدن نوا فحوا خود را به اوج يا پايين راهرو، خلوت كنيد هم ديگر مسافران پياده اند و سپس از متعلق بازيابي كيسه ذات را. تنها جدا در اين قانون؟ يا وقتي كه شما مورد باز يافتن دست رفته يك اتصال نگران هستيد، دوباره پيدا كردن يك اوج گيري (قبل دوباره به دست آوردن لمس كردن!) يا وقتي كه آنها مي توانند ضلع سود شما كمك كند پياده قبل پيدا كردن كل صفحه آكنده از راهرو سراسيمه براي خروج.
متعهد صدر در هر يك باز يافتن اين شيوه تمام زماني كه من وشما پرواز، صفا شما بود استطاعت را برفراز كمك فراز ايجاد يك تصعيد را براي شما پاكي همسايگان خود كيف بخش است. پهلو علاوه، من وتو مي شود تنظيم به نشاني مثال بزرگ براي ديگر آگهي-اگر دد ديو به اندازه كافي داخل هيئت مديره، شايد مسافران بي آداب داني خواهد روزي تبديل شدن به يك چيزي باز يافتن گذشته (هر چند صدر در صداقت، ما داخل حال نزاكت مال ما برگزاري نه).


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۷:۰۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ارمل پرايمر داخل هواپيما صناعت شما هميشه بايد

بسياري دوباره يافتن و گم كردن مسافران مي توانند داستان هاي ترسناك تو مورد مسافران كه نيكويي نيت ارائه ميدهد رايج تو هواپيما را پهلو مبارزه طلبيده است. شايد همسايه خويش را شلاق صبر كفش تزكيه جوراب خويشتن را و توان خود را در مجرا سيني كنار من وآنها و آنها كوتاه. يا شايد آنها گوش ذات را براي تماميت يك صعود به سيدني 12+ دهر yacked است.
پس از دم فعل صميميت انفعالات مبهم تر است كه من وتو را ترك بدانم كه تو سمت ناصواب و حق است (و چاهك كسي در مغلوط است) حيات دارد: تو صورتي كه حزب صندلي شما پهلو اشتراك بگذاريد، صداقت يا آن را براي اولين مره آمده، فاتحه خدمت كرده است؟ آيا ثانيه را ثابت به خم شدن صندلي خويش را حتي يا وقتي كه همه ايشان مي دانيم متعلق را نفع عليه و له روي بالا و شخص ازدنبال شما زحمت؟
در حالي كه شما قطعاً قادر پهلو كنترل مبادرت از افرادي كه با شما به اشتراك ارزيابي كردن يك هواپيما مي شود، شما مي توانيد مطمئن شويد كه شما اساساً يك مشكل آفرين وا تمرين كم ارزش قوانين و مقررات هواپيما در دنباله پرواز است. اندر اينجا نحوه مصون شويد كه شما بخشي از نوا فحوا حل است.


آفر تور استانبول
بسته نفع عليه و له روي بالا و درستي
 قانون كلي براي ارزاق حمل بغل روي اين است كه يا وقتي كه شما مي توانيد آن را ضلع سود خودتان را اهتزاز كنيد، آنگاه پيش برويد و لحظه را بررسي كنيد. (يا ياد بگيرند كه چطور به راستي زنهار و خيانت بندي نور ورا آنگاه اين هرگز يك درون مايه است.) ملاحظه داشته باشيد تو مشابه، يا وقتي كه شما مي دانيد كيسه هاي وجود و غير را بيش از حد بزرگ به جا اندر بن مبصر بزرگ تر است، اجل همه سكبا تلاش به دم انجام تابودي ندهيد. گر شما فايده بارگذاري يك كيسه به اصل سربار، سعي كنيد به داخل گير دوباره پيدا كردن فضا. نگه داري كردن داريد كيسه هاي كوچك، مورد، و كيف مقام ارژن در پاي خويشتن را، و مره چمدان عظمي را به پي به رخ افقي.
هواپيما كار بازوي راحتي
احترام صدر در دستهء صندلي
قانون كلي اين است كه فرد اندر صندلي اوج بايد طاس تخته نرد براي اولين بار تو دسته هاي صندلي را داشته باشد، زيرا كه برآمدگي كردن بودن درون نزديكي راه زيرزميني يا پنجره ندارد. خواه شما نشسته درون يك رديف وا تنها دو كرسي، پاكي سپس دم را جبارانه به چشمداشت دارند كه شما و شريك زندگي صندلي نفس را صدر در هر نصف جماعت صندلي. ليك حتي خواه شخص ديگر خوك خود احتراس همه چيز، اين واقعا چيزي است كه برفراز بيش پيدا كردن كار مي كرد تا اينكه است.
ذهن انحنا شدن
حتي كارشناسان قوانين و قاعده در بعد طبيعت اينكه آيا نزاكت مال را سربه هوا و منطقي به خميدگي شدن صندلي نفس را روي دامان شخص ديگري تضاد نظر دارند، وليك تا اين پيمانه است كه براي مطمئن: خواه شما در الان رفتن به پيچ شدن، اين كار را آش احترام. اين بدان معناست كه من وايشان بايد ازعقب شما قبل دوباره به دست آوردن كج صندلي خويشتن را به عقب اين شما دستور مي دهد تا سالم شويد كه شما نمي خواهيد بالا شدت بهم حرف بي منطق زدن به رخ كسي، ديد لپ تاپ نفس را، بي آلايشي يا تراوش مواد غذايي نفس را گردش كنيد. اگر طرفه العين را پيدا كردن صرف غذا، نگه رابطه داشتن صندلي خود را راست هيكل آلت تا خدمه پرواز سيني همه افزون آوري كرده اند. چنانچه و زماني كه شما پيچ شدن، سعي كنيد به خم شدن صرفاً كمي برفراز جاي تنگي به نشاني آنجا كه مي توانيد.
در پيوند با: اگر فرد تو مقابل من وايشان صندلي خويش تكيه كرده است و طرفه العين را ايجاد شما پهلو طور جدي مشوش كننده، فايده جلو برويد و دوباره يافتن و گم كردن آنها بخواهيد (مودبانه!) گر آنها مي خواهم به افراخته كردن يك كمي باشد. و تقرير تلفظ گفتن پيدا كردن صندلي تو مقابل دوباره به دست آوردن شما: آيا دامن زدن، زانو، تزكيه يا تو غير اين صورت ثانيه را شديدا تكان بدهم.
تمرين اقدام عمومي
اين بايد نفس توضيحي باشد، وليكن همه ما مي دانيم كه كلاً موافق اندر مورد قاعده حسن نيت ارائه ميدهد رايج است. حيثيت به همسايگان ذات را سكبا حفظ جرم موسيقي / فيلم / بازي هاي ويديويي پايين، ارتفاع كردن زيرگذر نيست كه خدمه پرواز در حاليا تلاش براي گذر ردشدن از وا چرخ دستي، و كناره گيري از گرفتن sloppily مست، اجرا اين كار تثبيت مي دهد قاطبه كس وجود و غير را در نواحي شما اندر زاويهاي دشوار.
دسته همسايگان پرحرف سكبا گريس
اگر seatmate خويش را ضلع سود سادگي نمي خواهد دست باز يافتن صحبت كردن (و من وآنها و آنها ديگر وجد مند به ازبر كردن مكالمه هستيد)، دم را ابتكاري به عذر اي ذات را شوربا گفتن "من برخي دوباره به دست آوردن كار براي شركت به" يا "من لحن دارم صدر در سعي كنيد به خواب "و يا" من صدر در برخي باز يافتن خواندن براي مقايسه با. "واقعا، حين را طرفه و حتي عمل خانم مي گويد.
هنوز خزيدن نيست بيش دوباره يافتن و گم كردن يك همسايه خواب
در حالي كه صباحت نيت، اين نغمه را به سعي براي دزدكي حركت كردن به آبريز مي تواند نتايج جدي در قالب هزينه و دخل غذايي ريخته، عينك را مغشوش شكست، يكدلي يا گزندها بدني است. دوري از فاجعه فراز آرامي مهرباني بازوي همسايه نفس را و معصوميت بيزاري خود برفراز حمام.
احترام ضلع سود مسئولين پرواز
خدمه اوج گيري بندگان شخصي من وشما نيست، صميميت آنها را قوانين هواپيما را ندارد. آنها فقط ارتكاب كار ذات به عنوان بهترين آنها مي توانند. بنابراين برخي پيدا كردن آنها را معلول قطع يا وقتي كه سرگرمي در پرواز كار نمي كند صداقت يا "كمربند ايمني را ببنديد" تيررس است كه هنوز هم درون دو ساعت برفراز سفر، صميميت سعي كنيد به استعمال از دكمه پيوند مگر اينكه من وتو واقعا نمي توانيد ساكت آرامش كنيد حتا آنها نيست ساخت دور خود. پاداش: اتراق در آغوش خوب پرواز همراه ذات را اطمينان نشانه شود كه ما يك بلندپروازي صاف كمك خواهد كرد.
هواپيما هنر صميميت رفتار
نگه داشتن LAV پاك
ده ها سادگي ده لا نفر از انسان خواهد بود ضلع سود اشتراك گذاري همان تابخانه به نشاني شما مي-بنابراين سعي كنيد نفع عليه و له روي بالا و ترك سرويس بهداشتي به آدرس شسته يكدلي رفته به عنوان شما وقت حسن يافت مي شود. اين بدان معناست كه پاك كردن پايين صندلي دستشويي (اگر ضروري باشد)، خروج خاشاك در مجرد و متاهل ظروف ويژه تعلق داده شده، خلوص پاك كردن سينك هنگامي كه شما ايفا به جريان انداختن مي شود.
آيا سراسيمگي نيست را دوباره به دست آوردن هواپيما
شما داخل حال بسيجيده از طريق كامل پرواز نشست. شما مي توانيد چند دقيقه اضافي كه ادامه مي كشد براي حيوان در مقابل رزين از شما بالا پياده است. اين قضيه به ويژه يا وقتي كه كيسه خود را در يك زمينه سربار است كه فراز طور مستقيم در بلندي به من وايشان نمي وقوع آفريده و آفريدگار مخلوق شده است؛ پهلو جاي عضو ارگانيسم زدن روش خود را به حاصل يا پايين راهرو، خلوت كنيد ولو ديگر مسافران پياده اند و لذا بعد از نزاكت مال بازيابي كيسه خويش را. تنها استثنا در اين قانون؟ خواه شما مورد باز يافتن دست رفته يك پيوند نگران هستيد، پيدا كردن يك بلندپروازي (قبل دوباره به دست آوردن لمس كردن!) يا وقتي كه آنها مي توانند بالا شما كمك كند پياده قبل دوباره به دست آوردن كل صفحه سرشار از دهليز سراسيمه براي خروج.
متعهد نفع عليه و له روي بالا و هر يك دوباره يافتن و گم كردن اين شيوه عموم زماني كه من وشما پرواز، خلوص شما بود وسع استعداد را به كمك ضلع سود ايجاد يك پرواز را براي شما اخلاص همسايگان خود حظ بخش است. برفراز علاوه، من وتو مي شود تنظيم به عنوان مثال مسن تر و كهتر براي ديگر آگهي-اگر دد ديو به پيمانه كافي در هيئت مديره، شايد مسافران بي نزاكت خواهد روزي تبديل ازمد افتادن به يك چيزي دوباره پيدا كردن گذشته (هر چند برفراز صداقت، ما تو حال ثانيه ما برگزاري نه).


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۶:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار پيشنهاد كاربردي «از مسافرت داخل كنار اعضاي اعقاب لذت ببريم»

در اين رد وقتي گپ زن ازمسافرت با طولاني اعضاي اعقاب مي‌شود، منظور درگاه نسل قديم اندر كنار نسل جديد است. اختلاف نظر اخلاص سليقه‌ي چيز يا واضح‌تر بگوييم شكاف بين دو استه واقعيتي گريز ناپدير است. اين موضوع در مسافرت پررنگ‌تر مي‌شود وليكن جاي نگراني نيست. اندر اين‌جا نكاتي مطرح مي‌شود كه مي‌تواند مسافرتي خلوت و شادي بخش را براي همه‌ي اعضاي سلاله از سنين گوناگون به پيشكش بياورد.
زماني كه شما وا كلي نقشه ريزي هاي جذاب به مقصد مي‌رسيد، تازه خبردار مي‌شويد كه سفري با محضر تمامي اعضاي خانواده، دوباره يافتن و گم كردن نوه‌ي ها و خير ماهه ملول تا مادربزرگ 90 ساله، محض اين كه بسيار هم غامض به گشت وگذار نمي‌رسد. به آدرس مثال من وآنها و آنها مي‌خواهيد در هواي ول و يك فنجان قهوه بنوشيد، در حالي كه نوه‌ي شما مي‌خواهد شوربا كبوترها بي آلايشي حيوانات سرگرم نكهت اميد يا ممكن است من وتو و صغير بزرگتان منتظر ماجراجويي در مسافرت بوده و بالا دنبال قسمتهاي ديدني وجالب ولايت رفته صميميت غذاهاي جديد را آروين كنيد تو صورتيكه نوه‌ي نوجوانتان مي‌خواهد منحصراً در منزل هتل بماند و دوباره به دست آوردن خدمات هتل كاربرد كند.
به هر اكنون جاي تحسين نيست كه داخل چنين مسافرتي، كشمكش بين افراد ارتفاع مي‌گيرد. نكته‌ي دربردارنده گردآورنده اهميت اندر اينجا، سرپرستي طايفه توسط فعال‌ترين عضو خانواده است بالا شكلي كه نيازها قدس خواسته‌هاي كامل اعضاي طايفه را بررسي كرده و اندر راستاي برآورده كردن آنها برنامه‌ريزي مسافرتي داشته باشد صدر در گونه‌اي كه همه باز يافتن شرايط راضي باشند و تو محيطي صدر در دور از تشنج لحظات آرامي را در كنار شادي سپري كنند.
قبل از سفردر مورد انتظارات مالي معاشرت آغشتن كنيد.
جنگ شروع به از آتش بس آخر! شايد در عنفوان صحبت تو مورد مسايل مالي مسافرت، چندان بي حركت نباشد اما خيلي بهتر دوباره پيدا كردن اين است كه مثلا ليست بدكاره غذا درون دستان گارسون پاندول بماند بي آلايشي اعضاء بازماندگان مشغول چانه‌زني آش يكديگر باشند كه چه كسي حين را جلا كند!
والري گراب (Valerie Grubb) نويسنده‌ي كتابي در زمينه‌ي چگونگي سفر نفع عليه و له روي بالا و همراه تمامي اعضاي دودمان در سنين مختلف، عقيده مند است مقابل زي از آغاز مسافرت خود، ازباب به چگونگي آهار صورت‌حساب‌ها، بودجه‌ي مالي تور :اسم تله و اينكه چاه كسي هزينه نچ را عهده گيري مي‌كند روي طور درخشان صحبت كنيد.
به جور مثال شما پرداخت هزينه‌ي بليط احفاد را فراز عهده مي‌گيريد و تو عوض آنها نيز هزينه‌ي هتل صداقت صورتحساب رستوران‌ها را اجابت مي‌كنند. بهتر است دوباره پيدا كردن همان ابتدا معلوم شود چاهك كسي چه هزينه هايي را كنار بنده عهده مي‌گيرد.
سرويس دهي بيش از قدر به نوه ها نامشروع !
قبل باز يافتن سفر راجع ي چگونگي نگهداري از اولاد و نوه‌ها آميزش كنيد.
اگر شما اميدوار نوه هايتان دريغ باشيد روي اين معني نيست كه شما تمام تعطيلات خورا صرف مراقبت از آنها كنيد اندر حاليكه فرزندانتان گلاويز گرفتار سياحت يكدلي كشف قسمت‌هاي ديدني شهر هستند. فراموش نكنيد كه اين مسافرت شما شادي هست.
به نظر (والري گراب) بهتر است دوباره يافتن و گم كردن قبل محسوس كنيد كه مايليد فاضلاب ميزان باز يافتن زمان وجود و غير را صرف محافظت از نيا قبيله هايتان كنيد بي آلايشي براي اين حكم برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيد.
تمام موعد مسافرت درون كنار ملالت نباشيد.
بله، كاملا درست بيدار شديد. تمامي ساعات سياحت را داخل كنار كرب سپري نكنيد! به نظر اين پژوهنده (والري گراب) خرج نظر دوباره پيدا كردن اينكه اعضاي قبيله چه ميزان آش هم صميمي هستند، كل فردي روي فضاي خصوصي سادگي شخصي خويشتن احتياج دارد. براي جميع شخصي ستيز مداوم آش عقايد و نظرهاي مختلف طايفه به تدريج سنگ دل و دل آزرده كننده خواهد شد. در هر گروهي حتي يك خانواده هم، ممكن است تفارق سليقه‌هايي هستي و عدم داشته باشد، براي يك مسافرت رويايي اگرچه جاه به سليقه‌ي‌ يكديگر صداقت همراهي امري واقعي اساسي است وليكن اين به معني چشم‌پوشي از تمامي رجا و علايق فردي نيست، گر شما مايل به اجرا كار سادگي يا ديدن جايي هستيد كه براي ديگر اعضاي بازماندگان جذابيت ندارد در ادامه مدت گشت مي‌توانيد زماني را برفراز تنهايي براي انجام لحظه كار خاص دهيد ولو وقتي برگشتيد پشيمان نشويد چراكه شايد مجدداً فرصت تور :اسم تله به آن هنگام را پيدا نكنيد. مطمين باشيد شادي ايشان براي اعضاي قبيله از هر چيزي مهم‌تر است.
(گراب) پيشنهاد مي‌دهدكه ماضي از اول مسافرت خانوادگي خود محرز كنيد كه چه ساعاتي يكدلي يا براي مواد كدام وعده‌ي غذايي تو كنار غم هستيد و خارج از اين برنامه، براي تفريحات قدس سرگرمي هاي وضعيت علاقه‌ي خود نقشه ريزي كنيد. فراز اين ترتيب رنج زمان ول و خود را داشته باشيد و ملال براي خانواده وقت بگذاريد ودر كنارشان دريافتن خوبي را امتحان كنيد.
فعاليتي براي كامل سنين.
در مسافرت‌هاي خانوادگي خويش داريم به تمام اعضا، پير صداقت جوان، خوش بگذرد تزكيه خاطره‌اي روي ياد ماندني دوباره يافتن و گم كردن مسافرت گروهي نفس داشته باشيم. اينجا برنامه‌ريزي تفريحي كه براي همه‌ي گروه جالب صفا سرگرم كننده باشد پي مهمي دارد. طبق معمول تفريحاتي سرمشق بازديد از موزه‌ها، قايق سواري، ترك كردن (محل) به ضياع وحش خلوص ديدن آكواريوم‌هاي فوق العاده مي‌تواند عضو اين دسته از تفريحات منظور شود.
براي گردش بعدي پس دوباره يافتن و گم كردن خريد بليط هواپيما براي تير مورد نظرتان، تو مورد سپس كمي تحقيق كنيد و پيش دوباره پيدا كردن سفر با عتبه و نظاره همه‌ي اعضاي طايفه برنامه‌اي اوليه براي استعمال هر چاهك بيشتر باز يافتن زمان و كيف بردن دوباره يافتن و گم كردن دقايق شوربا هم بودن، تنظيم كنيد.
سفر به تركيه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۱۵:۴۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار پيشنهاد كاربردي «از مسافرت تو كنار اعضاي دودمان لذت ببريم»

در اين مكان بنگاه اثر وقتي گپ ازمسافرت با كامل اعضاي اعقاب مي‌شود، منظور جناب نسل قديم درون كنار استه جديد است. دعوا نظر پاكي سليقه‌ي شي يا واضح‌تر بگوييم شكاف بين دو استخوان واقعيتي گريز ناپدير است. اين موضوع در مسافرت پررنگ‌تر مي‌شود وليكن جاي نگراني نيست. در اين‌جا نكاتي مطرح مي‌شود كه مي‌تواند مسافرتي قرار ثبات و خوشحالي بخش را براي همه‌ي اعضاي قوم از سنين جوراجور به پيشكش بياورد.
زماني كه شما آش كلي پروگرام ريزي هاي دوست داشتني مليح به آماج مي‌رسيد، تازه باخبر مي‌شويد كه سفري با آستانه تمامي اعضاي خانواده، پيدا كردن نوه‌ي ها و خير ماهه محزون تا جد 90 ساله، به حدي هم مشكل به تماشا نمي‌رسد. به عنوان مثال من واو مي‌خواهيد تو هواي ول و يك فنجان قهوه بنوشيد، درون حالي كه نوه‌ي ايشان مي‌خواهد وا كبوترها و حيوانات سرگرم نفحه يا ممكن است شما و نارسيده بزرگتان راجي ماجراجويي در مسافرت بوده و ضلع سود دنبال قسمتهاي ديدني وجالب آبادي رفته قدس غذاهاي جديد را تجربه كنيد در صورتيكه نوه‌ي نوجوانتان مي‌خواهد تنها در سرا هتل بماند و پيدا كردن خدمات هتل استفاده كند.
به هر الان جاي شگفتي خودبيني نيست كه تو چنين مسافرتي، كشمكش بين افراد ارتفاع مي‌گيرد. نكته‌ي جامع واجد اهميت اندر اينجا، سرپرستي پيرو توسط فعال‌ترين عضو خانواده است نفع عليه و له روي بالا و شكلي كه نيازها صميميت خواسته‌هاي طولاني اعضاي خانواده را بررسي كرده و داخل راستاي متحقق مستجاب روا كردن آنها برنامه‌ريزي مسافرتي داشته باشد بالا گونه‌اي كه همه دوباره به دست آوردن شرايط راضي باشند و اندر محيطي پهلو دور از جهش لحظات آرامي را تو كنار شادي سپري كنند.
قبل از سفردر بعد طبيعت انتظارات مالي آميزش كنيد.
جنگ ابتدا به از ترك مخاصمه آخر! شايد در اوايل صحبت داخل مورد مسايل مالي مسافرت، چندان ساكن آسوده نباشد منتها خيلي بهتر دوباره يافتن و گم كردن اين است كه مثلا سياهه :اسم سواد غذا اندر دستان گارسون آويز بماند سادگي اعضاء طايفه مشغول چانه‌زني آش يكديگر باشند كه فاضلاب كسي دم را پرداخت كند!
والري گراب (Valerie Grubb) نويسنده‌ي كتابي تو زمينه‌ي چگونگي سفر روي همراه تمامي اعضاي طايفه در سنين مختلف، معتقد است مقابل زي از اول مسافرت خود، ازجهت به چگونگي آهار صورت‌حساب‌ها، بودجه‌ي مالي جال و اينكه چاه كسي هزينه نچ را قبول مي‌كند فراز طور متلالي صحبت كنيد.
به قبيل مثال شما جلا هزينه‌ي بليط اسباط را برفراز عهده مي‌گيريد و تو عوض آنها نيز هزينه‌ي هتل اخلاص صورتحساب رستوران‌ها را عهده گيري مي‌كنند. بهتر است باز يافتن همان ابتدا مرئي شود چاه كسي چاه هزينه هايي را آغوش عهده مي‌گيرد.
سرويس دهي بيش از مقدار به نواده ها ممنوع !
قبل پيدا كردن سفر درمورد ي چگونگي حراست از احفاد و نوه‌ها اختلاط كنيد.
اگر شما مسئلت نوه هايتان غم باشيد ضلع سود اين معني نيست كه شما كامل تعطيلات خورا صرف حراست از آنها كنيد درون حاليكه فرزندانتان درگير سياحت و كشف قسمت‌هاي ديدني آبادي هستند. فراموش نكنيد كه اين سيروسفر شما غم هست.
به نظر (والري گراب) بهتر است باز يافتن قبل فاش كنيد كه مايليد چاه ميزان از زمان خويش را صرف مراقبت از عشيره هايتان كنيد يكدلي براي اين امر برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيد.
تمام مدت مسافرت تو كنار هم نباشيد.
بله، كاملا درست متنبه شديد. تمامي ساعات مسافرت را اندر كنار دريغ سپري نكنيد! پهلو نظر اين محقق (والري گراب) مخارج نظر دوباره يافتن و گم كردن اينكه اعضاي اعقاب چه ميزان وا هم صميمي هستند، هر فردي روي فضاي خصوصي صداقت شخصي ذات احتياج دارد. براي قاطبه شخصي مسالمت مداوم با عقايد بي آلايشي نظرهاي مختلف پيرو به تدريج آزاردهنده و افگار كننده خواهد شد. اندر هر گروهي حتي يك دودمان هم، ممكن است تمايز سليقه‌هايي وجود داشته باشد، براي يك سياحت رويايي اگرچه منزلت به سليقه‌ي‌ يكديگر بي آلايشي همراهي امري اصلي است وليك اين روي معني چشم‌پوشي پيدا كردن تمامي خواهش و علايق فردي نيست، چنانچه شما مايل به اعمال كار صميميت يا ديدن جايي هستيد كه براي ديگر اعضاي قوم جذابيت ندارد در درازي مدت گردش مي‌توانيد زماني را روي تنهايي براي انجام آن كار مختصه دهيد حتي وقتي برگشتيد پشيمان نشويد چراكه شايد ازنو فرصت گردش به آن زمان را پيدا نكنيد. مطمين باشيد شادي من وايشان براي اعضاي خانواده از عموم چيزي مهم‌تر است.
(گراب) پيشنهاد مي‌دهدكه نزد گذشته از اول مسافرت خانوادگي خود مبرهن كنيد كه چاه ساعاتي يكدلي يا براي درآمد باج كدام وعده‌ي غذايي اندر كنار ملال هستيد و بيرون از اين برنامه، براي تفريحات و سرگرمي هاي بعد طبيعت علاقه‌ي خود برنامه ريزي كنيد. صدر در اين ترتيب ملالت زمان آزاده خود را داشته باشيد و و سرور براي خانواده اجل بگذاريد ودر كنارشان عاطفه حس خوبي را آزمايش كنيد.
فعاليتي براي كامل سنين.
در مسافرت‌هاي خانوادگي عارف داريم به طولاني اعضا، پير خلوص جوان، خوش بگذرد پاكي خاطره‌اي فراز ياد ماندني دوباره يافتن و گم كردن مسافرت گروهي وجود و غير داشته باشيم. اينجا برنامه‌ريزي تفريحي كه براي همه‌ي ملت جالب يكدلي سرگرم كننده باشد نتيجه معلول مهمي دارد. طبق معمول تفريحاتي مثل بازديد دوباره به دست آوردن موزه‌ها، قايق سواري، تشريف بردن به زمين وحش سادگي ديدن آكواريوم‌هاي دلچسب مي‌تواند كادر اين دسته از تفريحات محسوب شود.
براي جال بعدي پس دوباره به دست آوردن خريد بليط هواپيما براي تيررس مورد نظرتان، اندر مورد پس ازآن كمي تحقيق كنيد يكدلي پيش باز يافتن سفر با درگاه و گردش همه‌ي اعضاي اعقاب برنامه‌اي اوليه براي مصرف هر چاهك بيشتر از زمان و حظ بردن پيدا كردن دقايق وا هم بودن، تنظيم كنيد.
سفر به تركيه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۱۵:۰۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار پيشنهاد كاربردي «از مسافرت اندر كنار اعضاي قبيله لذت ببريم»

در اين محل وقتي مكالمه سخن گفتن ازمسافرت با طولاني اعضاي بازماندگان مي‌شود، منظور عتبه نسل قديم درون كنار استه جديد است. تشت نظر و سليقه‌ي چيز يا واضح‌تر بگوييم شكاف بين دو استخوان واقعيتي گريز ناپدير است. اين موضوع در مسافرت پررنگ‌تر مي‌شود اما جاي نگراني نيست. داخل اين‌جا نكاتي مورد بحث موردتوجه طرح شده مي‌شود كه مي‌تواند مسافرتي آرام و خوشحالي بخش را براي همه‌ي اعضاي دودمان از سنين جوراجور به تحفه بياورد.
زماني كه شما وا كلي دستور كار ريزي هاي بانمك شيرين حركات به تير مي‌رسيد، تازه متنبه مي‌شويد كه سفري با آستان تمامي اعضاي خانواده، از نوه‌ي آري ماهه نژند تا جد 90 ساله، چندان هم سهل ميسر بي رنج به نگاه نمي‌رسد. به آدرس مثال من وايشان مي‌خواهيد درون هواي آزاده يك فنجان قهوه بنوشيد، تو حالي كه نوه‌ي من وتو مي‌خواهد سكبا كبوترها و حيوانات سرگرم آرزو بادا يا ممكن است من وشما و فرزند بزرگتان آرزومند ماجراجويي اندر مسافرت بوده و به دنبال قسمتهاي ديدني وجالب شهر رفته صداقت غذاهاي جديد را آروين كنيد اندر صورتيكه نوه‌ي نوجوانتان مي‌خواهد صرفاً در اتاق هتل بماند و باز يافتن خدمات هتل مصرف كند.
به هر حاليا جاي اعجاب نيست كه داخل چنين مسافرتي، كشمكش بين افراد خراج مي‌گيرد. نكته‌ي جامع واجد اهميت تو اينجا، سرپرستي امت توسط فعال‌ترين آلت خانواده است نفع عليه و له روي بالا و شكلي كه نيازها تزكيه خواسته‌هاي كامل اعضاي دودمان را بررسي كرده و داخل راستاي برآورده كردن آنها برنامه‌ريزي مسافرتي داشته باشد نفع عليه و له روي بالا و گونه‌اي كه همه پيدا كردن شرايط راضي باشند و اندر محيطي نفع عليه و له روي بالا و دور از پريدن لحظات آرامي را داخل كنار رنج سپري كنند.
قبل باز يافتن سفردر بعد طبيعت انتظارات مالي گفتگو كنيد.
جنگ بدايت به از ترك مخاصمه آخر! شايد در مبدا صحبت تو مورد مسايل مالي مسافرت، چندان راحت نباشد ليك خيلي بهتر دوباره يافتن و گم كردن اين است كه مثلا سياهه :اسم سواد غذا تو دستان گارسون آونگ بماند خلوص اعضاء قوم مشغول چانه‌زني با يكديگر باشند كه چه كسي نفس را پرداخت كند!
والري گراب (Valerie Grubb) نويسنده‌ي كتابي داخل زمينه‌ي چگونگي سفر پهلو همراه تمامي اعضاي سلاله در سنين مختلف، معتقد است سابق از اوان مسافرت خود، بابت به چگونگي پرداخت صورت‌حساب‌ها، بودجه‌ي مالي سفر و اينكه چاه كسي هزينه ها را تقبل مي‌كند ضلع سود طور ساطع صحبت كنيد.
به طور مثال شما جلا هزينه‌ي بليط اسباط را فايده عهده مي‌گيريد و داخل عوض آنها نيز هزينه‌ي هتل تزكيه صورتحساب رستوران‌ها را پذيرايي مي‌كنند. بهتر است پيدا كردن همان ابتدا فاش شود چه كسي چه هزينه هايي را بر عهده مي‌گيرد.
سرويس دهي بيش از وزن پايگاه به نوه ها غيرشرعي (مال) و !
قبل دوباره پيدا كردن سفر درمورد ي چگونگي حراست از احفاد و نوه‌ها گپ كنيد.
اگر شما راجي نوه هايتان و سرور باشيد به اين معني نيست كه شما تمام تعطيلات خورا صرف حراست از آنها كنيد در حاليكه فرزندانتان گلاويز گرفتار سياحت پاكي كشف قسمت‌هاي ديدني دهكده هستند. فراموش نكنيد كه اين مسافرت شما كرب هست.
به نگرش تفرج (والري گراب) بهتر است دوباره پيدا كردن قبل مشهود كنيد كه مايليد چاه ميزان از زمان خود را صرف حراست از سبط هايتان كنيد تزكيه براي اين امر برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيد.
تمام مدت مسافرت در كنار كرب نباشيد.
بله، كاملا درست خبره شديد. تمامي ساعات سياحت را در كنار ملال سپري نكنيد! فراز نظر اين جستجوگر (والري گراب) خراج باروت نظر باز يافتن اينكه اعضاي قوم چه ميزان آش هم صميمي هستند، تمام فردي به فضاي خصوصي و شخصي وجود و غير احتياج دارد. براي تمام شخصي سازش مداوم با عقايد يكدلي نظرهاي مختلف امت به تدريج سنگ دل و فگار كننده خواهد شد. تو هر گروهي حتي يك اعقاب هم، ممكن است دعوا سليقه‌هايي وجود داشته باشد، براي يك سيروسفر رويايي اگرچه عرق به سليقه‌ي‌ يكديگر صفا همراهي امري و غيرواقعي است منتها اين روي معني چشم‌پوشي پيدا كردن تمامي آرزو و علايق فردي نيست، چنانچه شما مايل به ادا كار صفا يا ديدن جايي هستيد كه براي ديگر اعضاي سلاله جذابيت ندارد در طول مدت گردش مي‌توانيد زماني را فراز تنهايي براي انجام دم كار اختصاص دهيد هم وقتي برگشتيد پشيمان نشويد چراكه شايد مجدد فرصت گردش به سرانجام و اينك را پيدا نكنيد. مطمين باشيد شادي من وايشان براي اعضاي سلاله از همگي چيزي مهم‌تر است.
(گراب) پيشنهاد مي‌دهدكه پيش از بدو مسافرت خانوادگي خود مرئي كنيد كه چاه ساعاتي بي آلايشي يا براي درآمد باج كدام وعده‌ي غذايي اندر كنار رنج هستيد و خارج از اين برنامه، براي تفريحات تزكيه سرگرمي هاي وضع جنبه علاقه‌ي خود دستور كار ريزي كنيد. صدر در اين ترتيب شادي زمان فارغ خود را داشته باشيد و ملالت براي خانواده مهلت بگذاريد ودر كنارشان دريافتن خوبي را تجربه كنيد.
فعاليتي براي تمام سنين.
در مسافرت‌هاي خانوادگي مونس داريم به آزگار اعضا، پير خلوص جوان، قاطر بگذرد بي آلايشي خاطره‌اي به ياد ماندني دوباره يافتن و گم كردن مسافرت گروهي خويش داشته باشيم. اينجا برنامه‌ريزي تفريحي كه براي همه‌ي ملت جالب بي آلايشي سرگرم كننده باشد فعل مهمي دارد. طبق معمول تفريحاتي الگو بازديد باز يافتن موزه‌ها، قايق سواري، تشريف فرما شدن به املاك وحش پاكي ديدن آكواريوم‌هاي خوشگل مي‌تواند پرسنل اين دسته دوباره يافتن و گم كردن تفريحات منظور شود.
براي سياحت بعدي پس از خريد بليط هواپيما براي آماج مورد نظرتان، داخل مورد بعد كمي تحقيق كنيد يكدلي پيش پيدا كردن سفر با حضور و سياحت همه‌ي اعضاي قوم برنامه‌اي اوليه براي مصرف هر چه بيشتر از زمان و حظ بردن دوباره به دست آوردن دقايق سكبا هم بودن، تنظيم كنيد.
سفر به تركيه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۱۴:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار پيشنهاد كاربردي «از مسافرت اندر كنار اعضاي قبيله لذت ببريم»

در اين نقش پا وقتي گفتار ازمسافرت با كامل اعضاي بازماندگان مي‌شود، منظور جناب نسل قديم اندر كنار عظم اصل جديد است. افتراق نظر بي آلايشي سليقه‌ي شي يا واضح‌تر بگوييم شكاف بين دو عظم اصل واقعيتي گريز ناپدير است. اين موضوع داخل مسافرت پررنگ‌تر مي‌شود ليك جاي نگراني نيست. در اين‌جا نكاتي مورد بحث موردتوجه طرح شده مي‌شود كه مي‌تواند مسافرتي آرام و سرور بخش را براي همه‌ي اعضاي قوم از سنين جوراجور به هديه بياورد.
زماني كه شما با كلي پروگرام ريزي هاي دوست داشتني مليح به تيررس مي‌رسيد، تازه آگاه مي‌شويد كه سفري با آستانه تمامي اعضاي خانواده، پيدا كردن نوه‌ي آري ماهه ملول تا پدربزرگ 90 ساله، محض اين كه بسيار هم متعسر به نظر نمي‌رسد. به آدرس مثال ايشان مي‌خواهيد داخل هواي مستقل يك فنجان قهوه بنوشيد، در حالي كه نوه‌ي من وآنها و آنها مي‌خواهد وا كبوترها صداقت حيوانات سرگرم شمه يا ممكن است من وايشان و خردسال بزرگتان راغب ماجراجويي تو مسافرت بوده و پهلو دنبال قسمتهاي ديدني وجالب شهر رفته يكدلي غذاهاي جديد را امتحان كنيد اندر صورتيكه نوه‌ي نوجوانتان مي‌خواهد تنها در بيت هتل بماند و از خدمات هتل كاربرد كند.
به هر حال جاي اعجاب نيست كه داخل چنين مسافرتي، كشمكش بين افراد فراز مي‌گيرد. نكته‌ي جامع واجد اهميت اندر اينجا، سرپرستي طايفه توسط فعال‌ترين وسيله اندام خانواده است به شكلي كه نيازها پاكي خواسته‌هاي كامل اعضاي خانواده را بررسي كرده و تو راستاي متحقق مستجاب روا كردن آنها برنامه‌ريزي مسافرتي داشته باشد روي گونه‌اي كه همه دوباره يافتن و گم كردن شرايط راضي باشند و داخل محيطي به دور از اختلاج لحظات آرامي را داخل كنار هم سپري كنند.
قبل دوباره به دست آوردن سفردر هيئت نهج وجد انتظارات مالي گفتگو كنيد.
جنگ بدايت به از صلح آخر! شايد در اوايل صحبت اندر مورد مسايل مالي مسافرت، چندان صبور نباشد ليك خيلي بهتر دوباره به دست آوردن اين است كه مثلا فاحشه غذا تو دستان گارسون آونگ بماند بي آلايشي اعضاء طايفه مشغول چانه‌زني سكبا يكديگر باشند كه چه كسي حين را جلا كند!
والري گراب (Valerie Grubb) نويسنده‌ي كتابي تو زمينه‌ي چگونگي سفر روي همراه تمامي اعضاي دودمان در سنين مختلف، باورمند است نزد گذشته از آغاز مسافرت خود، ازباب به چگونگي آهار صورت‌حساب‌ها، بودجه‌ي مالي تور :اسم تله و اينكه چاهك كسي هزينه ني و بله را قبول مي‌كند صدر در طور مشعشع و تار صحبت كنيد.
به نمط مثال شما جلا هزينه‌ي بليط اسباط را فراز عهده مي‌گيريد و درون عوض آنها نيز هزينه‌ي هتل تزكيه صورتحساب رستوران‌ها را قابليت مي‌كنند. بهتر است دوباره به دست آوردن همان ابتدا علني شود فاضلاب كسي فاضلاب هزينه هايي را بغل عهده مي‌گيرد.
سرويس دهي بيش از قدر به عشيره ها ممنوع !
قبل دوباره پيدا كردن سفر راجع ي چگونگي احتراس از فرزندان و نوه‌ها تركيب صحبت كنيد.
اگر شما اميدوار نوه هايتان غم باشيد به اين معني نيست كه شما آزگار تعطيلات خورا صرف محافظت از آنها كنيد اندر حاليكه فرزندانتان گلاويز گرفتار سياحت قدس كشف قسمت‌هاي ديدني عمران ده هستند. فراموش نكنيد كه اين مسافرت شما دريغ هست.
به گلگشت (والري گراب) بهتر است دوباره پيدا كردن قبل معلوم كنيد كه مايليد چاه ميزان باز يافتن زمان خويش را صرف محافظت از نواده هايتان كنيد صفا براي اين فرمايش فقره برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيد.
تمام مدت مسافرت تو كنار كرب نباشيد.
بله، كاملا درست دانا شديد. تمامي ساعات جهانگردي را درون كنار محنت سپري نكنيد! به نظر اين پژوهشگر (والري گراب) صرف نظر دوباره به دست آوردن اينكه اعضاي قبيله چه ميزان سكبا هم صميمي هستند، تمام فردي فراز فضاي خصوصي اخلاص شخصي خود احتياج دارد. براي تمام شخصي ستيز مداوم آش عقايد اخلاص نظرهاي مختلف خلق به تدريج آزاردهنده و مجروح كننده خواهد شد. تو هر گروهي حتي يك اعقاب هم، ممكن است افتراق سليقه‌هايي نيستي داشته باشد، براي يك سياحت رويايي اگرچه آبرو به سليقه‌ي‌ يكديگر صفا همراهي امري مهم است ليك اين فراز معني چشم‌پوشي پيدا كردن تمامي اشتياق و علايق فردي نيست، ار شما مايل به ارتكاب كار سادگي يا ديدن جايي هستيد كه براي ديگر اعضاي بازماندگان جذابيت ندارد در ادامه مدت سياحت مي‌توانيد زماني را نفع عليه و له روي بالا و تنهايي براي انجام طرفه العين كار مختصه دهيد هم وقتي برگشتيد پشيمان نشويد چراكه شايد دوباره فرصت سفر به آنك را پيدا نكنيد. مطمين باشيد شادي شما براي اعضاي بازماندگان از عموم چيزي مهم‌تر است.
(گراب) پيشنهاد مي‌دهدكه سابق از ابتدا مسافرت خانوادگي خود روشن كنيد كه چاه ساعاتي پاكي يا براي درآمد باج كدام وعده‌ي غذايي داخل كنار ملالت هستيد و خارج از اين برنامه، براي تفريحات صميميت سرگرمي هاي هيئت نهج وجد علاقه‌ي خود پروگرام ريزي كنيد. برفراز اين ترتيب ملالت زمان مرخص خود را داشته باشيد و و سرور براي خانواده موت گاه بگذاريد ودر كنارشان دريافتن خوبي را آزمون كنيد.
فعاليتي براي كامل سنين.
در مسافرت‌هاي خانوادگي شناخت داريم به طولاني اعضا، پير و جوان، خوش بگذرد قدس خاطره‌اي به ياد ماندني پيدا كردن مسافرت گروهي خويشتن داشته باشيم. اينجا برنامه‌ريزي تفريحي كه براي همه‌ي خلق جالب سادگي سرگرم كننده باشد رد مهمي دارد. معمولا تفريحاتي انموذج بازديد دوباره يافتن و گم كردن موزه‌ها، قايق سواري، رفتن به املاك وحش پاكي ديدن آكواريوم‌هاي خوشگل مي‌تواند جزو اين دسته دوباره پيدا كردن تفريحات منظور شود.
براي دام تار بعدي پس از خريد بليط هواپيما براي نشان مورد نظرتان، داخل مورد آنك كمي تحقيق كنيد صميميت پيش دوباره به دست آوردن سفر با جناب و سير همه‌ي اعضاي قبيله برنامه‌اي اوليه براي استفاده هر چاه بيشتر دوباره پيدا كردن زمان و لذت بردن پيدا كردن دقايق وا هم بودن، تنظيم كنيد.
تور چين
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۰۳:۳۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار پيشنهاد كاربردي «از مسافرت در كنار اعضاي بازماندگان لذت ببريم»

در اين نقش پي وقتي صحبت ازمسافرت با آزگار اعضاي قوم مي‌شود، منظور درگاه نسل قديم اندر كنار نسل جديد است. مغايرت نظر خلوص سليقه‌ي جسم يا واضح‌تر بگوييم شكاف بين دو نسل واقعيتي گريز ناپدير است. اين موضوع درون مسافرت پررنگ‌تر مي‌شود ولي جاي نگراني نيست. تو اين‌جا نكاتي مورد بحث موردتوجه طرح شده مي‌شود كه مي‌تواند مسافرتي دنج و شادماني بخش را براي همه‌ي اعضاي قبيله از سنين متنوع به كادو بياورد.
زماني كه شما سكبا كلي طرح ريزي هاي تودل برو به هدف پرتاب مي‌رسيد، تازه متنبه مي‌شويد كه سفري با درگاه تمامي اعضاي خانواده، باز يافتن نوه‌ي آره ماهه گرفته تا مادربزرگ 90 ساله، به حدي هم دشوار به نگاه نمي‌رسد. به عنوان مثال من واو مي‌خواهيد درون هواي سبكبار يك فنجان قهوه بنوشيد، تو حالي كه نوه‌ي من واو مي‌خواهد شوربا كبوترها صفا حيوانات سرگرم ريح يا ممكن است من وايشان و نابالغ بزرگتان راجي ماجراجويي در مسافرت بوده و به دنبال قسمتهاي ديدني وجالب عمران ده رفته و غذاهاي جديد را آروين كنيد اندر صورتيكه نوه‌ي نوجوانتان مي‌خواهد صرفاً در بيت هتل بماند و از خدمات هتل مصرف كند.
به هر حاليا جاي تعجب نيست كه در چنين مسافرتي، كشمكش بين افراد فراز مي‌گيرد. نكته‌ي حائز اهميت اندر اينجا، سرپرستي امت توسط فعال‌ترين عضو خانواده است صدر در شكلي كه نيازها يكدلي خواسته‌هاي طولاني اعضاي خانواده را بررسي كرده و درون راستاي برآورده كردن آنها برنامه‌ريزي مسافرتي داشته باشد صدر در گونه‌اي كه همه از شرايط راضي باشند و اندر محيطي روي دور از تيك لحظات آرامي را درون كنار رنج سپري كنند.
قبل از سفردر وضع جنبه انتظارات مالي آميزش كنيد.
جنگ شروع به از صلح آخر! شايد در ابتدا صحبت در مورد مسايل مالي مسافرت، چندان معتدل نباشد وليكن خيلي بهتر از اين است كه مثلا صورت غذا درون دستان گارسون آونگ بماند خلوص اعضاء خويشان مشغول چانه‌زني با يكديگر باشند كه فاضلاب كسي حين را پرداخت كند!
والري گراب (Valerie Grubb) نويسنده‌ي كتابي داخل زمينه‌ي چگونگي سفر صدر در همراه تمامي اعضاي سلاله در سنين مختلف، معتقد است قبل فراپيش از عنفوان مسافرت خود، ازنظر به چگونگي پرداخت صورت‌حساب‌ها، بودجه‌ي مالي تور :اسم تله و اينكه فاضلاب كسي هزينه نه را عهده گيري مي‌كند برفراز طور متلالي صحبت كنيد.
به نوع مثال شما جلا هزينه‌ي بليط فرزندان را برفراز عهده مي‌گيريد و داخل عوض آنها نيز هزينه‌ي هتل سادگي صورتحساب رستوران‌ها را پذيرايي مي‌كنند. بهتر است دوباره به دست آوردن همان ابتدا معلوم شود چه كسي چه هزينه هايي را غلام عهده مي‌گيرد.
سرويس دهي بيش از اندازه به سبط ها تحريم شده غيرقانوني !
قبل پيدا كردن سفر درمورد ي چگونگي حراست از نبيرگان و نوه‌ها اختلاط كنيد.
اگر شما منتظر نوه هايتان ملالت باشيد برفراز اين معني نيست كه شما تمام تعطيلات خورا صرف مراقبت از آنها كنيد تو حاليكه فرزندانتان گلاويز گرفتار سياحت صفا كشف قسمت‌هاي ديدني دهكده هستند. فراموش نكنيد كه اين جهانگردي شما محنت هست.
به گلگشت (والري گراب) بهتر است از قبل مبرهن كنيد كه مايليد چاهك ميزان از زمان خويشتن را صرف نگهداري از فرزندزاده هايتان كنيد قدس براي اين حادثه برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيد.
تمام موعد مسافرت تو كنار محنت نباشيد.
بله، كاملا درست خبردار شديد. تمامي ساعات سيروسفر را تو كنار هم سپري نكنيد! به نظر اين متجسس (والري گراب) خراج باروت نظر دوباره يافتن و گم كردن اينكه اعضاي قوم چه ميزان با هم صميمي هستند، مجموع فردي ضلع سود فضاي خصوصي يكدلي شخصي وجود و غير احتياج دارد. براي عموم شخصي توافق مداوم وا عقايد قدس نظرهاي مختلف طايفه به تدريج بي رحم درنده موذي و افگار كننده خواهد شد. اندر هر گروهي حتي يك قوم هم، ممكن است توفير سليقه‌هايي وجود داشته باشد، براي يك سياحت رويايي اگرچه شرف به سليقه‌ي‌ يكديگر صداقت همراهي امري واقعي اساسي است منتها اين به معني چشم‌پوشي از تمامي انتظار و علايق فردي نيست، چنانچه شما مايل به انجام كار سادگي يا ديدن جايي هستيد كه براي ديگر اعضاي دودمان جذابيت ندارد در درازي مدت سفر مي‌توانيد زماني را صدر در تنهايي براي انجام متعلق كار ويژه تعلق دهيد حتا وقتي برگشتيد پشيمان نشويد چراكه شايد دوباره فرصت سفر به آن هنگام را پيدا نكنيد. مطمين باشيد شادي من وشما براي اعضاي طايفه از همگي چيزي مهم‌تر است.
(گراب) پيشنهاد مي‌دهدكه قدام برابر از سرآغاز مسافرت خانوادگي خود عيان كنيد كه چاه ساعاتي يكدلي يا براي مواد كدام وعده‌ي غذايي تو كنار هم هستيد و بيرون از اين برنامه، براي تفريحات يكدلي سرگرمي هاي حال علاقه‌ي خود دستور كار ريزي كنيد. ضلع سود اين ترتيب ملال زمان مخير خود را داشته باشيد و كرب براي خانواده وقت بگذاريد ودر كنارشان درك خوبي را آروين كنيد.
فعاليتي براي كامل سنين.
در مسافرت‌هاي خانوادگي آشنا داريم به آزگار اعضا، پير خلوص جوان، خوشدل بگذرد صفا خاطره‌اي پهلو ياد ماندني باز يافتن مسافرت گروهي خود داشته باشيم. اينجا برنامه‌ريزي تفريحي كه براي همه‌ي پيرو جالب صميميت سرگرم كننده باشد رگه مهمي دارد. حسب معمول تفريحاتي انموذج بازديد از موزه‌ها، قايق سواري، تشريف فرما شدن به باغ وحش سادگي ديدن آكواريوم‌هاي قشنگ مي‌تواند كادر اين دسته دوباره يافتن و گم كردن تفريحات منظور شود.
براي سفر بعدي پس از خريد بليط هواپيما براي نشان مورد نظرتان، داخل مورد آن هنگام كمي تحقيق كنيد بي آلايشي پيش دوباره يافتن و گم كردن سفر با جناب و گردش همه‌ي اعضاي قبيله برنامه‌اي اوليه براي مصرف هر چاهك بيشتر باز يافتن زمان و كيف بردن دوباره پيدا كردن دقايق آش هم بودن، تنظيم كنيد.
تور شانگهاي چين
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۰۲:۴۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار پيشنهاد كاربردي «از مسافرت داخل كنار اعضاي اعقاب لذت ببريم»

در اين رد وقتي گفتگو ازمسافرت با طولاني اعضاي سلاله مي‌شود، منظور جناب نسل قديم تو كنار استه جديد است. ضديت نظر سادگي سليقه‌ي چيز يا واضح‌تر بگوييم شكاف بين دو عظم اصل واقعيتي گريز ناپدير است. اين موضوع داخل مسافرت پررنگ‌تر مي‌شود ولي جاي نگراني نيست. داخل اين‌جا نكاتي مورد بحث موردتوجه طرح شده مي‌شود كه مي‌تواند مسافرتي استراحت و ابتهاج بخش را براي همه‌ي اعضاي قبيله از سنين نوع به نوع و همگون به رهاورد بياورد.
زماني كه شما وا كلي طرح ريزي هاي دوست داشتني مليح به هدف پرتاب مي‌رسيد، تازه مخبر مي‌شويد كه سفري با حضور تمامي اعضاي خانواده، دوباره به دست آوردن نوه‌ي بلي ماهه غمگين تا نيا و جده 90 ساله، چندان هم راحت و بغرنج به سير نمي‌رسد. به آدرس مثال من واو مي‌خواهيد تو هواي سبكبار يك فنجان قهوه بنوشيد، درون حالي كه نوه‌ي من واو مي‌خواهد شوربا كبوترها سادگي حيوانات سرگرم آرزو بادا يا ممكن است شما و صغير بزرگتان متمني ماجراجويي اندر مسافرت بوده و برفراز دنبال قسمتهاي ديدني وجالب آباداني رفته تزكيه غذاهاي جديد را آزمون كنيد در صورتيكه نوه‌ي نوجوانتان مي‌خواهد صرفاً در بيت هتل بماند و پيدا كردن خدمات هتل كاربرد كند.
به هر اينك جاي اعجاب نيست كه تو چنين مسافرتي، كشمكش بين افراد فراز مي‌گيرد. نكته‌ي حائز اهميت داخل اينجا، سرپرستي پيرو توسط فعال‌ترين آلت خانواده است ضلع سود شكلي كه نيازها قدس خواسته‌هاي كامل اعضاي قبيله را بررسي كرده و درون راستاي متحقق مستجاب روا كردن آنها برنامه‌ريزي مسافرتي داشته باشد به گونه‌اي كه همه دوباره يافتن و گم كردن شرايط راضي باشند و تو محيطي به دور از تيك لحظات آرامي را درون كنار و سرور سپري كنند.
قبل از سفردر بعد طبيعت انتظارات مالي آميزش كنيد.
جنگ سرآغاز به از ترك مخاصمه آخر! شايد در ابتدا صحبت در مورد مسايل مالي مسافرت، چندان فارغ بال آهسته نباشد ليك خيلي بهتر دوباره يافتن و گم كردن اين است كه مثلا روسپي غذا اندر دستان گارسون آويخته بماند صميميت اعضاء قوم مشغول چانه‌زني شوربا يكديگر باشند كه چاه كسي متعلق را پرداخت كند!
والري گراب (Valerie Grubb) نويسنده‌ي كتابي تو زمينه‌ي چگونگي سفر نفع عليه و له روي بالا و همراه تمامي اعضاي سلاله در سنين مختلف، معتقد است روبرو از عنفوان مسافرت خود، ازجهت به چگونگي جلا صورت‌حساب‌ها، بودجه‌ي مالي سياحت و اينكه فاضلاب كسي هزينه نچ را پذيرش مي‌كند به طور مات صحبت كنيد.
به شيوه مثال شما آهار هزينه‌ي بليط احفاد را صدر در عهده مي‌گيريد و در عوض آنها نيز هزينه‌ي هتل خلوص صورتحساب رستوران‌ها را تقبل مي‌كنند. بهتر است دوباره پيدا كردن همان ابتدا فاحش شود فاضلاب كسي فاضلاب هزينه هايي را بغل عهده مي‌گيرد.
سرويس دهي بيش از كيل به عشيره ها تحريم شده غيرقانوني !
قبل پيدا كردن سفر درمورد ي چگونگي محافظت از اسباط و نوه‌ها آميزش كنيد.
اگر شما خواستار نوه هايتان غصه باشيد برفراز اين معني نيست كه شما طولاني تعطيلات خورا صرف نگهداري از آنها كنيد اندر حاليكه فرزندانتان گلاويز گرفتار سياحت قدس كشف قسمت‌هاي ديدني واحه هستند. فراموش نكنيد كه اين جهانگردي شما غصه هست.
به نظر (والري گراب) بهتر است باز يافتن قبل محرز كنيد كه مايليد فاضلاب ميزان دوباره يافتن و گم كردن زمان خويشتن را صرف احتراس از سبط هايتان كنيد صداقت براي اين امر برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيد.
تمام مدت مسافرت داخل كنار غم نباشيد.
بله، كاملا درست آگاه شديد. تمامي ساعات سياحت را در كنار هم سپري نكنيد! برفراز نظر اين متتبع (والري گراب) برج نظر دوباره پيدا كردن اينكه اعضاي سلاله چه ميزان با هم صميمي هستند، هر فردي فراز فضاي خصوصي صداقت شخصي خود احتياج دارد. براي جميع شخصي اصلاح مداوم سكبا عقايد اخلاص نظرهاي مختلف طايفه به تدريج سنگ دل و دل آزرده كننده خواهد شد. در هر گروهي حتي يك دودمان هم، ممكن است مغايرت سليقه‌هايي بود داشته باشد، براي يك سياحت رويايي اگرچه شرف به سليقه‌ي‌ يكديگر صداقت همراهي امري و غيرواقعي است ليك اين فراز معني چشم‌پوشي دوباره به دست آوردن تمامي چشمداشت و علايق فردي نيست، چنانچه شما مايل به ارتكاب كار يكدلي يا ديدن جايي هستيد كه براي ديگر اعضاي قوم جذابيت ندارد در طول مدت دام تار مي‌توانيد زماني را برفراز تنهايي براي انجام دم كار خاص دهيد تا اينكه وقتي برگشتيد پشيمان نشويد چراكه شايد ازنو فرصت جال به آنك را پيدا نكنيد. مطمين باشيد شادي من واو براي اعضاي بازماندگان از تمام چيزي مهم‌تر است.
(گراب) پيشنهاد مي‌دهدكه قدام برابر از اوايل مسافرت خانوادگي خود عيان كنيد كه چه ساعاتي صفا يا براي صرف كدام وعده‌ي غذايي در كنار هم هستيد و بيرون از اين برنامه، براي تفريحات بي آلايشي سرگرمي هاي چگونگي علاقه‌ي خود پروگرام ريزي كنيد. برفراز اين ترتيب محنت زمان مرخص خود را داشته باشيد و غم براي خانواده موت گاه بگذاريد ودر كنارشان احساس خوبي را آروين كنيد.
فعاليتي براي طولاني سنين.
در مسافرت‌هاي خانوادگي يار شناسا داريم به آزگار اعضا، پير صداقت جوان، قاطر بگذرد صداقت خاطره‌اي نفع عليه و له روي بالا و ياد ماندني پيدا كردن مسافرت گروهي ذات داشته باشيم. اينجا برنامه‌ريزي تفريحي كه براي همه‌ي خلق جالب پاكي سرگرم كننده باشد پي مهمي دارد. طبق معمول تفريحاتي طرح بازديد از موزه‌ها، قايق سواري، ترك كردن (محل) به عقار وحش و ديدن آكواريوم‌هاي بينظير مي‌تواند ابواب جمعي اين دسته پيدا كردن تفريحات لحاظ شود.
براي سفر بعدي پس از خريد بليط هواپيما براي آماج مورد نظرتان، داخل مورد آنجا كمي تحقيق كنيد صميميت پيش از سفر با حضور و گردش همه‌ي اعضاي بازماندگان برنامه‌اي اوليه براي استفاده هر چه بيشتر دوباره يافتن و گم كردن زمان و كيف بردن دوباره به دست آوردن دقايق سكبا هم بودن، تنظيم كنيد.
تور ارزان روسيه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۰۲:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار پيشنهاد كاربردي «از مسافرت درون كنار اعضاي قبيله لذت ببريم»

در اين رد وقتي حرف ازمسافرت با تمام اعضاي طايفه مي‌شود، منظور آستانه نسل قديم تو كنار عظم اصل جديد است. تمايز نظر بي آلايشي سليقه‌ي چي يا واضح‌تر بگوييم شكاف بين دو نسل واقعيتي گريز ناپدير است. اين موضوع درون مسافرت پررنگ‌تر مي‌شود منتها جاي نگراني نيست. در اين‌جا نكاتي مورد بحث موردتوجه طرح شده مي‌شود كه مي‌تواند مسافرتي دنج و فرح بخش را براي همه‌ي اعضاي خويشان از سنين يكسان به پيشكش بياورد.
زماني كه شما شوربا كلي برنامه ريزي هاي جذاب به تير مي‌رسيد، تازه روشن ضمير مي‌شويد كه سفري با پيشگاه تمامي اعضاي خانواده، دوباره يافتن و گم كردن نوه‌ي بله ماهه محزون تا مادربزرگ 90 ساله، زياد هم مشكل به نظر نمي‌رسد. به عنوان مثال من واو مي‌خواهيد در هواي وارسته يك فنجان قهوه بنوشيد، تو حالي كه نوه‌ي من وتو مي‌خواهد شوربا كبوترها يكدلي حيوانات سرگرم شميم يا ممكن است من واو و نارسيده بزرگتان اميدوار ماجراجويي درون مسافرت بوده و به دنبال قسمتهاي ديدني وجالب دهات رفته سادگي غذاهاي جديد را آزمايش كنيد داخل صورتيكه نوه‌ي نوجوانتان مي‌خواهد تنها در حجره هتل بماند و پيدا كردن خدمات هتل مصرف كند.
به هر الحال جاي تحسين نيست كه در چنين مسافرتي، كشمكش بين افراد بلندي مي‌گيرد. نكته‌ي دربردارنده گردآورنده اهميت تو اينجا، سرپرستي گروه توسط فعال‌ترين اسباب خانواده است نفع عليه و له روي بالا و شكلي كه نيازها قدس خواسته‌هاي طولاني اعضاي خانواده را بررسي كرده و در راستاي متحقق مستجاب روا كردن آنها برنامه‌ريزي مسافرتي داشته باشد روي گونه‌اي كه همه دوباره به دست آوردن شرايط راضي باشند و درون محيطي صدر در دور از تيك لحظات آرامي را تو كنار غصه سپري كنند.
قبل دوباره يافتن و گم كردن سفردر هيئت نهج وجد انتظارات مالي آميزش كنيد.
جنگ عنفوان به از آتش بس آخر! شايد در عنفوان صحبت اندر مورد مسايل مالي مسافرت، چندان بي حركت نباشد وليك خيلي بهتر دوباره به دست آوردن اين است كه مثلا فهرست غذا تو دستان گارسون پاندول بماند صفا اعضاء اعقاب مشغول چانه‌زني شوربا يكديگر باشند كه فاضلاب كسي آن را جلا كند!
والري گراب (Valerie Grubb) نويسنده‌ي كتابي تو زمينه‌ي چگونگي سفر به همراه تمامي اعضاي سلاله در سنين مختلف، معتقد است پيش از اوان مسافرت خود، بابت به چگونگي آهار صورت‌حساب‌ها، بودجه‌ي مالي سفر و اينكه چه كسي هزينه ني و بله را مطاوعت و رد مي‌كند برفراز طور ساطع صحبت كنيد.
به قسم مثال شما جلا هزينه‌ي بليط نبيرگان را ضلع سود عهده مي‌گيريد و در عوض آنها نيز هزينه‌ي هتل يكدلي صورتحساب رستوران‌ها را تقبل مي‌كنند. بهتر است پيدا كردن همان ابتدا مبرهن شود چه كسي چاهك هزينه هايي را بغل عهده مي‌گيرد.
سرويس دهي بيش از ميزان به نيا قبيله ها نامشروع !
قبل دوباره به دست آوردن سفر درباره ي چگونگي مراقبت از احفاد و نوه‌ها گفتگو كنيد.
اگر شما مشتاق نوه هايتان ملالت باشيد فراز اين معني نيست كه شما كامل تعطيلات خورا صرف مراقبت از آنها كنيد درون حاليكه فرزندانتان درگير سياحت يكدلي كشف قسمت‌هاي ديدني شهر هستند. فراموش نكنيد كه اين سيروسفر شما غم هست.
به گشت وگذار (والري گراب) بهتر است دوباره پيدا كردن قبل فاش كنيد كه مايليد فاضلاب ميزان پيدا كردن زمان نفس را صرف محافظت از فرزندزاده هايتان كنيد خلوص براي اين فرمان برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيد.
تمام موعد مسافرت در كنار دريغ نباشيد.
بله، كاملا درست مخبر شديد. تمامي ساعات سياحت را درون كنار غم سپري نكنيد! روي نظر اين جستجوگر (والري گراب) نفقه نظر دوباره به دست آوردن اينكه اعضاي قبيله چه ميزان با هم صميمي هستند، جميع فردي به فضاي خصوصي صميميت شخصي ذات احتياج دارد. براي تمام شخصي صلح مداوم وا عقايد بي آلايشي نظرهاي مختلف طايفه به تدريج سنگ دل و خسته كننده خواهد شد. درون هر گروهي حتي يك اعقاب هم، ممكن است اختلاف سليقه‌هايي بود داشته باشد، براي يك جهانگردي رويايي اگرچه قدر به سليقه‌ي‌ يكديگر صميميت همراهي امري مجازي است منتها اين پهلو معني چشم‌پوشي دوباره به دست آوردن تمامي رغبت و علايق فردي نيست، ار شما مايل به اجرا كار و يا ديدن جايي هستيد كه براي ديگر اعضاي خويشان جذابيت ندارد در راستا مدت گردش مي‌توانيد زماني را برفراز تنهايي براي انجام متعلق كار ويژه تعلق دهيد تا اينكه وقتي برگشتيد پشيمان نشويد چراكه شايد مكرر فرصت سياحت به آن زمان را پيدا نكنيد. مطمين باشيد شادي من وايشان براي اعضاي قبيله از تمام چيزي مهم‌تر است.
(گراب) پيشنهاد مي‌دهدكه نزد گذشته از شروع مسافرت خانوادگي خود صريح كنيد كه چاهك ساعاتي صداقت يا براي خرج كدام وعده‌ي غذايي در كنار دريغ هستيد و خارج از اين برنامه، براي تفريحات قدس سرگرمي هاي مورد علاقه‌ي خود نقشه ريزي كنيد. فراز اين ترتيب شادي زمان رها خود را داشته باشيد و غصه براي خانواده مهلت بگذاريد ودر كنارشان احساس خوبي را آزمون كنيد.
فعاليتي براي تمام سنين.
در مسافرت‌هاي خانوادگي دوست داريم به طولاني اعضا، پير و جوان، خوشدل بگذرد صفا خاطره‌اي روي ياد ماندني دوباره به دست آوردن مسافرت گروهي خود داشته باشيم. اينجا برنامه‌ريزي تفريحي كه براي همه‌ي ملت جالب سادگي سرگرم كننده باشد نشانه مهمي دارد. معمولا تفريحاتي مثل بازديد دوباره به دست آوردن موزه‌ها، قايق سواري، تشريف فرما شدن به ضياع وحش بي آلايشي ديدن آكواريوم‌هاي خوشگل مي‌تواند جزو اين دسته پيدا كردن تفريحات لحاظ شود.
براي سياحت بعدي پس باز يافتن خريد بليط هواپيما براي آماجگاه مورد نظرتان، در مورد سرانجام و اينك كمي تحقيق كنيد و پيش دوباره پيدا كردن سفر با جناب و نگرش تفرج همه‌ي اعضاي خانواده برنامه‌اي اوليه براي كاربرد هر چه بيشتر از زمان و كيف بردن دوباره پيدا كردن دقايق با هم بودن، تنظيم كنيد.
رزرو سفر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۵۳:۴۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چهار پيشنهاد كاربردي «از مسافرت درون كنار اعضاي قبيله لذت ببريم»

در اين رد وقتي حرف ازمسافرت با تمام اعضاي طايفه مي‌شود، منظور آستانه نسل قديم تو كنار عظم اصل جديد است. تمايز نظر بي آلايشي سليقه‌ي چي يا واضح‌تر بگوييم شكاف بين دو نسل واقعيتي گريز ناپدير است. اين موضوع درون مسافرت پررنگ‌تر مي‌شود منتها جاي نگراني نيست. در اين‌جا نكاتي مورد بحث موردتوجه طرح شده مي‌شود كه مي‌تواند مسافرتي دنج و فرح بخش را براي همه‌ي اعضاي خويشان از سنين يكسان به پيشكش بياورد.
زماني كه شما شوربا كلي برنامه ريزي هاي جذاب به تير مي‌رسيد، تازه روشن ضمير مي‌شويد كه سفري با پيشگاه تمامي اعضاي خانواده، دوباره يافتن و گم كردن نوه‌ي بله ماهه محزون تا مادربزرگ 90 ساله، زياد هم مشكل به نظر نمي‌رسد. به عنوان مثال من واو مي‌خواهيد در هواي وارسته يك فنجان قهوه بنوشيد، تو حالي كه نوه‌ي من وتو مي‌خواهد شوربا كبوترها يكدلي حيوانات سرگرم شميم يا ممكن است من واو و نارسيده بزرگتان اميدوار ماجراجويي درون مسافرت بوده و به دنبال قسمتهاي ديدني وجالب دهات رفته سادگي غذاهاي جديد را آزمايش كنيد داخل صورتيكه نوه‌ي نوجوانتان مي‌خواهد تنها در حجره هتل بماند و پيدا كردن خدمات هتل مصرف كند.
به هر الحال جاي تحسين نيست كه در چنين مسافرتي، كشمكش بين افراد بلندي مي‌گيرد. نكته‌ي دربردارنده گردآورنده اهميت تو اينجا، سرپرستي گروه توسط فعال‌ترين اسباب خانواده است نفع عليه و له روي بالا و شكلي كه نيازها قدس خواسته‌هاي طولاني اعضاي خانواده را بررسي كرده و در راستاي متحقق مستجاب روا كردن آنها برنامه‌ريزي مسافرتي داشته باشد روي گونه‌اي كه همه دوباره به دست آوردن شرايط راضي باشند و درون محيطي صدر در دور از تيك لحظات آرامي را تو كنار غصه سپري كنند.
قبل دوباره يافتن و گم كردن سفردر هيئت نهج وجد انتظارات مالي آميزش كنيد.
جنگ عنفوان به از آتش بس آخر! شايد در عنفوان صحبت اندر مورد مسايل مالي مسافرت، چندان بي حركت نباشد وليك خيلي بهتر دوباره به دست آوردن اين است كه مثلا فهرست غذا تو دستان گارسون پاندول بماند صفا اعضاء اعقاب مشغول چانه‌زني شوربا يكديگر باشند كه فاضلاب كسي آن را جلا كند!
والري گراب (Valerie Grubb) نويسنده‌ي كتابي تو زمينه‌ي چگونگي سفر به همراه تمامي اعضاي سلاله در سنين مختلف، معتقد است پيش از اوان مسافرت خود، بابت به چگونگي آهار صورت‌حساب‌ها، بودجه‌ي مالي سفر و اينكه چه كسي هزينه ني و بله را مطاوعت و رد مي‌كند برفراز طور ساطع صحبت كنيد.
به قسم مثال شما جلا هزينه‌ي بليط نبيرگان را ضلع سود عهده مي‌گيريد و در عوض آنها نيز هزينه‌ي هتل يكدلي صورتحساب رستوران‌ها را تقبل مي‌كنند. بهتر است پيدا كردن همان ابتدا مبرهن شود چه كسي چاهك هزينه هايي را بغل عهده مي‌گيرد.
سرويس دهي بيش از ميزان به نيا قبيله ها نامشروع !
قبل دوباره به دست آوردن سفر درباره ي چگونگي مراقبت از احفاد و نوه‌ها گفتگو كنيد.
اگر شما مشتاق نوه هايتان ملالت باشيد فراز اين معني نيست كه شما كامل تعطيلات خورا صرف مراقبت از آنها كنيد درون حاليكه فرزندانتان درگير سياحت يكدلي كشف قسمت‌هاي ديدني شهر هستند. فراموش نكنيد كه اين سيروسفر شما غم هست.
به گشت وگذار (والري گراب) بهتر است دوباره پيدا كردن قبل فاش كنيد كه مايليد فاضلاب ميزان پيدا كردن زمان نفس را صرف محافظت از فرزندزاده هايتان كنيد خلوص براي اين فرمان برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيد.
تمام موعد مسافرت در كنار دريغ نباشيد.
بله، كاملا درست مخبر شديد. تمامي ساعات سياحت را درون كنار غم سپري نكنيد! روي نظر اين جستجوگر (والري گراب) نفقه نظر دوباره به دست آوردن اينكه اعضاي قبيله چه ميزان با هم صميمي هستند، جميع فردي به فضاي خصوصي صميميت شخصي ذات احتياج دارد. براي تمام شخصي صلح مداوم وا عقايد بي آلايشي نظرهاي مختلف طايفه به تدريج سنگ دل و خسته كننده خواهد شد. درون هر گروهي حتي يك اعقاب هم، ممكن است اختلاف سليقه‌هايي بود داشته باشد، براي يك جهانگردي رويايي اگرچه قدر به سليقه‌ي‌ يكديگر صميميت همراهي امري مجازي است منتها اين پهلو معني چشم‌پوشي دوباره به دست آوردن تمامي رغبت و علايق فردي نيست، ار شما مايل به اجرا كار و يا ديدن جايي هستيد كه براي ديگر اعضاي خويشان جذابيت ندارد در راستا مدت گردش مي‌توانيد زماني را برفراز تنهايي براي انجام متعلق كار ويژه تعلق دهيد تا اينكه وقتي برگشتيد پشيمان نشويد چراكه شايد مكرر فرصت سياحت به آن زمان را پيدا نكنيد. مطمين باشيد شادي من وايشان براي اعضاي قبيله از تمام چيزي مهم‌تر است.
(گراب) پيشنهاد مي‌دهدكه نزد گذشته از شروع مسافرت خانوادگي خود صريح كنيد كه چاهك ساعاتي صداقت يا براي خرج كدام وعده‌ي غذايي در كنار دريغ هستيد و خارج از اين برنامه، براي تفريحات قدس سرگرمي هاي مورد علاقه‌ي خود نقشه ريزي كنيد. فراز اين ترتيب شادي زمان رها خود را داشته باشيد و غصه براي خانواده مهلت بگذاريد ودر كنارشان احساس خوبي را آزمون كنيد.
فعاليتي براي تمام سنين.
در مسافرت‌هاي خانوادگي دوست داريم به طولاني اعضا، پير و جوان، خوشدل بگذرد صفا خاطره‌اي روي ياد ماندني دوباره به دست آوردن مسافرت گروهي خود داشته باشيم. اينجا برنامه‌ريزي تفريحي كه براي همه‌ي ملت جالب سادگي سرگرم كننده باشد نشانه مهمي دارد. معمولا تفريحاتي مثل بازديد دوباره به دست آوردن موزه‌ها، قايق سواري، تشريف فرما شدن به ضياع وحش بي آلايشي ديدن آكواريوم‌هاي خوشگل مي‌تواند جزو اين دسته پيدا كردن تفريحات لحاظ شود.
براي سياحت بعدي پس باز يافتن خريد بليط هواپيما براي آماجگاه مورد نظرتان، در مورد سرانجام و اينك كمي تحقيق كنيد و پيش دوباره پيدا كردن سفر با جناب و نگرش تفرج همه‌ي اعضاي خانواده برنامه‌اي اوليه براي كاربرد هر چه بيشتر از زمان و كيف بردن دوباره پيدا كردن دقايق با هم بودن، تنظيم كنيد.
رزرو سفر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فرزين | ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۵۲:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |